Architektonická kancelář

Architektonická kancelář SP STUDIO s.r.o. byla založena na začátku roku 1991 v Českém Krumlově
dvěma společníky Ing. arch. Robinem Schinkem a Ing. Pavlem Pechou.

SP Studio s.r.o. zaměstnává 12 pracovníků a spolupracuje s dalšími specialisty v oblasti projektování.
Jednateli společnosti jsou Ing.arch. Robin Schinko a Ing. Pavel Pecha.

Kancelář zajišťuje

  • architektonické návrhy a veškerou dokumentaci staveb
  • veřejnoprávní projednání projektové a územně plánovací dokumentace
  • územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační řízení
  • technický dozor stavby, činnost BOZP